Volební cíle

1) Provedeme audit hospodaření s finančními prostředky radnice a v případě zjištění jejich zneužívání, doženeme viníky k odpovědnosti.


2) Přezkoumáme řízení, fungování a rozhodování všech odborů Městského úřadu Znojma. Zajistíme rovný přístup ke všem občanům města.

3) Naše radnice bude trvale působit na státní správu, všemi dostupnými prostředky a nutit k řešení energetické krize ve prospěch občanů Znojma. Vzhledem k zvyšování cen potravin-vytvoříme podmínky pro místní výrobce potravin ke snadnému odbytu své produkce, ve prospěch občanů Znojma a okolí. (Umožníme prodej na pozemku města -stánky, tržnice apod...)

4) Vyřešíme otázky :

                    a) využití městských bytů a výše nájmu v nich  

                    b) náš postoj k migrační otázce je takový, že migranti nemůžou mít lepší podmínky, než vlastní občané                                 Znojma a okolí. Financování podpory migrantů, nesmí být na úkor znojemských občanů. 

5) Všechny zakázky budou transparentně (průhledně) rozšířeny i mezi místní podniky a živnostníky, aby jim bylo umožněno se o ně ucházet.

6) Zabráníme zneúžívání pandemického zákona proti občanům Znojma. (Řešení zdravotních otázek svěříme lékařům, nikoli politikům) 

7) Cenovou politikou zpřístupníme kulturu a sport široké vrstvě obyvatel.

8) Rozšíříme sportovní a zájmové kroužky datovaných městem pro širokou skupinu znojemských dětí a mládeže.

9) Dohlédneme na znojemské školství, zacházení s dětmi, navrátíme práva rodičům, při výchově dětí ve školách.

10) Posvítíme si na objektivitu znojemských medií a tisku. V případě nutnosti uděláme takové opatření, aby se znojemským občanům vrátila svoboda slova a právo na objektivní informatiku. 

11) Evergreen s názvem znojemský obchvat - vyřešíme neprodleně! Uvolníme město od dopravní zátěže. Všechny důvody a vazby, které způsobily trestuhodné zpoždění výstavby obchvatu, ZVEŘEJNÍME !

12) Přezkoumáme všechny podezřelé vlastnické změny a v případě trestné činnosti, doženeme viníky k zodpovědnosti.

13) Radnice bude vstřícnější k návrhům občanů města Znojma, k zlepšení podmínek života ve městě. 

14) Je potřeba začít řešit situaci MHD 

např.: jízdné pro děti a seniory zdarma 

* nebo: časové jízdenky.

15) NEMOCNICE Městem zřizovaná zařízení budou sloužit občanům Znojma k účelu, ke kterému byly zřízeny a zabránit jejich zneužívání.